Robotic Process Automation

Veel organisaties proberen hun dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te richten. Door processen in uw organisatie te optimaliseren, kunt u data tijdig, juist en volledig verwerken. De kwaliteit van data en informatie stijgt, waardoor beslissingen sneller gemaakt kunnen worden.

Robotic Process Automation (RPA) is een middel om eenvoudige, routinematige processen en hun output te automatiseren. Het verhoogt de efficiency van arbeidsintensieve en foutgevoelige taken. Het voordeel van RPA is dat het uw organisatie in staat stelt uw processen verder te digitaliseren, zonder uw ICT-systemen aan te moeten passen.

Communicerende systemen

Softwarerobots maken gebruik van uw eigen ICT-systeem. Daarnaast kunt u bestaande systemen gemakkelijk met elkaar integreren door RPA. Een kostbaar en tijdrovend traditioneel automatiseringstraject is dan niet meer nodig. Bovendien werken robots hetzelfde als normale gebruikers. U bespaart tijd, kosten en energie.

Luisteren naar de werkvloer

Procesoptimalisatie en RPA verbeteren mensen en processen door technologie. Dit betekent verandering voor de mensen in uw organisatie. De adoptie van deze verandering is onderdeel van het proces: changemanagement. Daarom is het belangrijk om niet alleen zorgvuldig om te gaan met de ‘harde’, maar ook de ‘zachte’ kant van veranderen.

Voordelen

Door repeterende, arbeidsintensieve en foutgevoelige werkzaamheden te robotiseren, maakt u de weg vrij voor uitdagender werk: medewerkers kunnen waardevoller werk uitvoeren. Kortom: tijdswinst, kostenbesparing én een hogere medewerkerstevredenheid!

Start met efficiënter inrichten van dagelijkse werkzaamheden